Bloedarmoede

Gewijzigd op:

Bloedarmoede kan verschillende oorzaken hebben. Het kan ontstaan door een ijzertekort, een tekort aan vitamine B12, een tekort aan foliumzuur, door hevige bloeding na bijvoorbeeld een menstruatie of door ziekte. Wanneer er sprake is van bloedarmoede, zal er eerst gekeken worden wat de oorzaak hiervan is. Aan de hand daarvan zal er een behandeling worden begonnen.  Hieronder vind je de verschillende oorzaken met de mogelijke behandelingen.

Bloedarmoede door ijzertekort

Bloedarmoede kan ontstaan door een tekort aan ijzer. IJzer is nodig om hemoglobine aan te maken. Als er een tekort aan ijzer is, zal er niet voldoende hemoglobine worden aangemaakt en ontstaat er dus bloedarmoede. Een ijzertekort kan ontstaan doordat je te weinig ijzer uit voeding binnenkrijgt. Het kan ook zijn dat door een ziekte aan de maag of darmen, je darmen het ijzer niet meer goed opnemen. Om deze vorm van bloedarmoede te behandelen, moet er iets aan het ijzertekort gedaan worden. Allereerst zal er gekeken worden of met goede voeding het ijzertekort weer aangevuld kan worden. Als goede voeding niet voldoende is, moet je ook ijzertabletten gaan gebruiken. IJzertabletten zijn er in de vorm van tabletten en drank. In ijzertabletten zit een vorm van ijzer die makkelijk door het lichaam op te nemen is. Meestal duurt het ongeveer zes weken tot enkele maanden voordat het ijzertekort weer is aangevuld. IJzertabletten kunnen wel enkele bijwerkingen hebben, zoals maagklachten, misselijkheid en verstopping.

Bloedarmoede door tekort aan vitamine B12

Een andere oorzaak van bloedarmoede is een tekort aan vitamine B12. Dit kan ontstaan doordat je te weinig voeding met vitamine B12 binnenkrijgt, maar het kan ook ontstaan doordat je lichaam vitamine B12 niet goed kan opnemen. Als het ontstaan is doordat je te weinig voeding met vitamine B12 hebt binnengekregen, kan dit behandeld worden door het tekort aan te vullen met voedingssupplementen. Als het lichaam geen vitamine B12 op kan nemen, zal er via een injectie vitamine B12 toegediend moeten worden. Vitamine B12 komt zo direct in het bloed.

Bloedarmoede door tekort aan foliumzuur

Een tekort aan foliumzuur kan ook bloedarmoede veroorzaken. Ook deze vorm van bloedarmoede kan ontstaan door een tekort aan foliumzuur in de voeding of doordat het lichaam het foliumzuur niet goed kan opnemen. Bij een tekort aan foliumzuur in de voeding, zal er gekeken worden of dit behandeld kan worden door weer goede voeding in te nemen. Als dit onvoldoende helpt, zullen er tabletten ingenomen moeten worden die foliumzuur bevatten. Als het lichaam het foliumzuur niet goed kan opnemen, is het nodig om dit toe te dienen via een injectie, zodat het foliumzuur ook direct in het bloed komt.

Bloedarmoede bij menstruatie

Een vrouw kan ook bloedarmoede krijgen doordat zij veel bloed verliest bij hevige menstruaties. Dit kan tegengegaan worden door het gebruik van de anticonceptiepil. De anticonceptiepil doet de hevige menstruaties verminderen, waardoor er dus minder bloed verloren wordt. Bij het gebruik van de anticonceptiepil kunnen er bijwerkingen optreden.

Ernstige bloedarmoede

Bij ernstige bloedarmoede is bloedtransfusie nodig. Er wordt dan via een infuus rode bloedcellen in het lichaam gebracht.

Goede voeding

Naast deze behandelingen is het altijd nodig dat je goede voeding binnenkrijgt. In veel gevallen kan bloedarmoede voorkomen worden door voeding met voldoende ijzer, vitamine B12 en foliumzuur. Let er dus op dat je genoeg ijzer, vitamine B12 en foliumzuur binnenkrijgt.